urlop

Na rynku pracy osoby zatrudnione mają możliwość wykonywania swoich obowiązków na podstawie różnego rodzaju umów. Jedną z popularniejszych, częściej spotykanych jest umowa zlecenia. Przed jej podpisaniem konieczne jest zapoznanie się z jej charakterystyką. Pozwoli to na uzyskanie większej świadomości na temat swoich praw i obowiązków.

Umowa zlecenia zaliczana jest do umów tworzonych na podstawie prawa cywilnego

Pracodawcy nie mają prawa zatrudnienia pracownika na umowę cywilnoprawną, która będzie miała cechy typowej umowy o pracę. W takim przypadku dojdzie do rażącego naruszenia praw pracownika. Z tego tytułu grożą kary grzywny w wysokości do nawet 30 tysięcy złotych. Umowa zlecenia jest zawiera na czas określony. W tym okresie pracownik ma za zadanie wykonać powierzone mu czynności. Umowa zlecenia może okazać się w niektórych przypadkach umową o charakterze nieodpłatnym.

Wszystko to może mieć miejsce pod warunkiem, że obie strony wyrażą do tego chęć. Bardzo ważne jest to, że w przypadku umowy zlecenia, to może wszystkie czynności będące jej przedmiotem muszą być wykonywane przez przyjmującego. Może być wypowiedziana w każdym momencie przez każdą ze stron. Prawidłowo zawarta umowa zlecenia powinna zawierać podstawowe informacje, takie jak charakterystyka pracy, datę rozpoczęcia i jej zakończenia. Nie może też zabraknąć też wysokości wynagrodzenia.

Umowa zlecenia nie jest umową doskonałą, ponieważ posiada kilka cech, które z punktu widzenia przyjmującego mogą się okazać niekorzystne. Do jednych z takich mankamentów należy zaliczyć kwestie urlopów. Z racji tego, że umowa zlecenia jest regulowana przez zapisy znajdujące się w kodeksie cywilnym, w dziale zobowiązań, prawa urlopowe są praktycznie zredukowane do zera. Prawo do urlopów mają jedynie osoby zatrudnione na podstawie umów podlegających pod kodeks pracy. Jest to na przykład umowa o pracę.

Istnieje jednak możliwość otrzymania płatnego urlopu, jeśli tylko zlecający zgodzi się na takie rozwiązanie. Wtedy możliwe jest zamieszczenie stosownych zapisów na temat płatnych przerw pomiędzy wykonywania zadania. Umowa zlecenie a urlop to więc bardzo delikatna kwestia. Nie każdemu potencjalnemu pracownikowi przypadnie taka umowa do gustu. Posiadając umowę zlecenia ma się jedynie prawo do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych czy też wypadkowych jak i zdrowotnych.

czy mamy urlop na umowie zlecenie

Pracując na podstawie umowy zlecenia nie ma się także prawa do zasiłku opiekuńczego. Jest to więc rodzaj umowy, który dedykowany jest osobom nie posiadających poważniejszych zobowiązań rodzinnych czy też finansowych. Przeważnie korzystają z niej na przykład studenci, którzy zatrudniani są w niepełnym wymiarze czasowym lub w poszczególne dni.

Umowa zlecenia jest bardzo korzystna z punktu widzenia pracodawcy

Umowa tego rodzaju jest znacznie mniej skomplikowana z punktu widzenia spełnienia wszelkich obowiązków względem zatrudnionego. Jeżeli zatrudni osobę studiującą, która nie ukończyła jeszcze 26 roku życia, jest zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Nie ma obowiązku udzielania urlopów oraz nie musi wypłacać odpraw ani pokrywać chorobowe. Znacznie łatwiej też zakończyć współpracę z tak zatrudnioną osobą, ponieważ umowy tego rodzaju nie są zawierane z reguły na dłuższy czas.

Z punktu widzenia osoby przyjmującej umowa zlecenia jest kusząca w momencie, gdy chce ona wykonywać swoje obowiązki odpowiednim dla siebie czasie. Elastyczność jest tym, co jest najbardziej cenione przez pracowników. Dla osoby młodej, umowa zlecenia jest szansą na zdobywanie nowych doświadczeń przez określony, niedługi czas. Bardzo często po umowie zlecenia, pracodawcy oferują pracownikom umowy o pracę.

umowa zlecenie a urlop

Te są znacznie bardziej korzystne pod kątem socjalnym i dają pewność zatrudnienia na długi czas i możliwość skorzystania z płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze uzależnionym od stażu pracy oraz zdobytego doświadczenia z poprzednich miejsc zatrudnia mających miejsce na podstawie umowy o pracę. Wtedy pracodawca będzie miał obowiązek udzielenia nam urlopu w terminie wcześniej ustalonym i na zasadach kodeksu pracy lub regulaminu zakładowego.

Należy pamiętać, że pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę nie ma prawa zrzec się urlopu. Tylko w uzasadnionych przypadkach pracodawca ma prawo do odmówienia udzielenia urlopu w konkretnym terminie. Odmowę musi jednak sensownie uargumentować. Powodem może być zagrożenie zatrzymania produkcji pod nieobecność urlopowanego pracownika. Więcej powodów można znaleźć w kodeksie pracy lub regulaminach pracy, które powinno mieć każde większe przedsiębiorstwo.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here