umowa zlecenie a ubezpieczenie

W tym artykule dowiesz się o wszystkich ubezpieczeniach, które Ci przysługują oraz które Tobie nie przysługują podczas zatrudnienia na umowę zlecenie. Umowa zlecenie a ubezpieczenie – wiele Polaków pracuje na podstawie umowy zlecenie. Zatrudnione osoby na umowę zlecenie NIE są na szczęście pozbawieni ubezpieczeniom.

Osoby, które zatrudnione są na umowę zlecenie jest to dla nich jedyny tytuł do ubezpieczenia, obowiązkowo podlega to także ubezpieczeniom rentowym, emerytalnym, ubezpieczeniu wypadkowemu, a także zdrowotnemu. Dobrowolne dla nich jest też ubezpieczenie chorobowe. Uwaga! Są to osoby, dla których umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, bo nie każda umowa zlecenie daje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Takie obowiązują zasady.

Takie ubezpieczenie obowiązuje od dnia, jaki napisany został w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia rozwiązania umowy zlecenie albo jej wygaśnięcia. Natomiast objęcie ubezpieczeniem chorobowym, które jest dobrowolne zalicza się od dnia napisania we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, a przestaje być ważne od dnia napisanego we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia.

Chorobowe ubezpieczenie zostaje przerwane również z dniem wygaśnięcia, a także rozwiązania umowy – zlecenia.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zleceniobiorcy przestaje być ważne po upływie trzydziestu dni od czasu dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Odprowadzanie składek

Wszelkie składki powinien odprowadzać każdy zleceniodawca, jednak nie zawsze musi być to konieczne. Nie jest to konieczne w przypadku uczniów :
– gimnazjów,
– szkół ponadgimnazjalnych,
– szkół ponadpodstawowych,
– studentów.

Bardzo ważny jest również poziom dochodów, jaki został osiągnięty w ramach umowy o pracę. Zatem takie osoby zatrudnione na umowę-zlecenie nie podlegają ubezpieczeniom. Są to wszyscy uczniowie, a także studenci do ukończenia dwudziestego szóstego roku życia.
2. Zawarta umowa-zlecenie może być z osobą, która jest już pracownikiem. Jeżeli taka osoba pracująca w innej firmie jest już pracownikiem oraz wynagrodzenie tej osoby w firmie jest równe minimalnemu wynagrodzeniu, to podczas zlecenia podlega jej tylko ubezpieczenie zdrowotne. Takie ubezpieczenia jak: rentowe oraz emerytalne są zatem dla tej osoby dobrowolne.

ubezpieczenie w pracy

Umowa-zlecenie, a pracodawca

Szczególną sytuacją jest to, jeśli osoby zatrudnione są u jednego pracodawcy jednocześnie na podstawie umowy o pracę oraz umowy-zlecenia. Podczas rozpatrzenia umowy zlecenia oraz o pracę, składki społeczne zatem rozliczane są od zsumowanego przychodu zatrudnionej osoby o umowę zlecenie, a także o umowę o pracę.

Przy rozstrzyganiu obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy-zlecenia, nie ma znaczenia okres, na jaki czas umowa ta została zawarta. Istotne znaczenie ma natomiast fakt zawarcia tej umowy z własnym pracodawcą, bądź wykonywania jej na rzecz własnego pracodawcy.
Uwaga!
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe jest ograniczona w ciągu całego roku. Roczna podstawa wymiaru w roku kalendarzowym, nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2018 roku taka podstawa wynosi 111 390 złotych.

Wszystkie osoby, które mają zawartych więcej niż jedną umowę zlecenie, to ubezpieczenie rentowe oraz emerytalne obowiązuje z jednej umowy, lecz z reszty ubezpieczenia te są dobrowolne, a także z tych innych podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Umowa-zlecenie a przebywanie na urlopie wychowawczym.
Osoby, które przebywają na urlopie wychowawczym, a także wykonują swoją pracę na umowę zlecenie, podlegają zatem ubezpieczeniom zdrowotnym , a także społecznym. Podczas przebywania na urlopie wychowawczym nie podlega ubezpieczeniom żadnym .

umowa zlecenie

Umowa-zlecenie, a prawo do emerytury oraz renty.
Osoba, która jest uprawniona do emerytury czy renty, która wykonuje pracę na umowę zlecenie, podlega zatem obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu z oby dwóch tych tytułów renty lub emerytury.

Umowa-zlecenie, a pozarolnicza działalność.
Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą i wykonują także jednocześnie pracę na podstawie umowy zlecenie, także podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z oby dwóch tych tytułów .

W przypadku, gdy obowiązująca zasada u różnych osób oraz ich podstawa wymiaru składek z działalności jest wyższa niż podstawa wymiaru ze zlecenia, ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia są dla nich dobrowolne.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here