pola na wsi

Powszechny system emerytalny z założenia powinien obejmować wszystkich, jednak niektórzy pracownicy korzystają z bardziej preferencyjnych warunków. Sprawia to, że ich składki nie są odprowadzane bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tytułem przykładu, mundurowi, sędziowie oraz prokuratorzy mają świadczenia emerytalne i rentowe wypłacane prosto z budżetu państwa. Na ten cel tworzona jest specjalna rezerwa, do której z roku na rok odprowadzane są środki w odpowiedniej wysokości. Sprawia to, że mogą być oni zupełnie spokojni o to, że aparat państwowy wypłaci im na czas należne świadczenia.

Od powszechnych ubezpieczeń należy również odróżnić system, który został stworzony z myślą o osobach wykonujących rolniczą działalność gospodarczą. Jak powszechnie wiadomo, sektor ten jest szczególny i wymaga wzmożonej opieki ze strony państwa. Dlatego wielu rolników korzysta z odpowiednich świadczeń, które są gwarantowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jest to specjalny fundusz, na który odprowadzane są ich comiesięczne składki

Aby uczestniczyć w tym procederze, w zupełności wystarczające jest posiadanie statusu rolnika. Mają go osoby, które władają określonym terytorium ziemskim. Należy mieć jednak na uwadze, że działalność rolnicza musi być wykonywana osobiście. W innym przypadku nie może być mowy o nadaniu statusu rolnika indywidualnego, którego definicja została zawarta w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

Ważne jest przy tym, że rolnik, tak jak każda inna osoba, może dodatkowo zostać zatrudniona w ramach umowy o pracę lub kontraktu o charakterze cywilnoprawnym. Obowiązujące w Polsce przepisy prawne jednoznacznie tą kwestię rozstrzygają. Jest to element bardzo korzystny dla każdej osoby, która nie dysponuje odpowiednimi środkami na utrzymanie siebie i rodziny z samej działalności wytwórczej w rolnictwie.

sad jabłkowy

Warto wskazać, że umowa zlecenie a KRUS również korzysta z ochrony państwowej. Należne składki trafiają co miesiąc na konto kasy, która gwarantuje wypłacanie solidnych świadczeń po osiągnięciu wieku emerytalnego lub uprawnienia do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Każdy rolnik, który jest zatrudniony na umowie zlecenie, odprowadza znacznie niższe składki niż osoby, które nie są rolnikami. Wynika to z faktu, że państwo otacza tą grupę zawodową szczególną ochroną. Tym samym należności są dużo niższe. Odpowiada to powszechnie uznanym ideałom sprawiedliwości społecznej i jest zgodne z standardami prawa międzynarodowego.

Należy jednak pamiętać o kilku kwestiach. Przede wszystkim każdy rolnik jest zobligowany do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. W tym przypadku ich wysokość nie jest różnicowana. Co do zasady wystarczy, że są one odprowadzane z jednego tytułu – albo z prowadzonej działalności rolnej, albo z umowy zlecenia. Podobna regulacja znajduje miejsce w sytuacji, gdy istnieje więcej zbiegów do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

W przypadku, gdy osoba wykonująca działalność rolniczą pozostaje bez pracy, składki za nią finansowane są przez KRUS. Co ważne, nie może ona skutecznie zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Aby było to możliwe, niezbędne jest wcześniejsze sprzedanie pola.

Regulacja ta wiąże się z wieloma niedogodnościami natury praktycznej, ponieważ każdy człowiek, który objął we władanie przynajmniej jeden hektar przeliczeniowy pola, nie może skutecznie nabyć statusu osoby bezrobotnej. W takiej sytuacji należy zgłosić się do KRUS, aby organ ten objął nas niezbędnymi ubezpieczeniami społecznymi oraz opłacał należne składki na ubezpieczenie zdrowotne.

umowa zlecenie a krus

Rolnicy korzystają również z licznych przywilejów natury podatkowej

Tym samym w przypadku, gdy wykonują działalność wytwórczą w rolnictwie, opodatkowani są na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że wysokość ich podatków zależy od osiąganych plonów. Co do zasady nie jest konieczne prowadzenie dodatkowych rozliczeń. Wystarczy zadeklarować określoną kwotę przychodów, aby należny podatek został naliczony przez Urząd Skarbowy.

Korzystanie z opodatkowania na zasadach ryczałtu może być w pewnych sytuacjach dla rolnika niekorzystne. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy ponosi on znaczne koszty uzyskania przychodu. W przypadku, gdy podstawową formą opodatkowania jest ryczałt, nie ma możliwości ich odliczenia przy wymiarze podatku. W takiej sytuacji niezbędne wydaje się wystąpienie o dotację ze środków europejskich lub o dotację celową z środków Ministerstwa Rolnictwa.

[Głosów:4    Średnia:1.3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here