umowa przedwstępna o pracę

Umowa o pracę jest podstawowym dokumentem regulującym prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Przede wszystkim określa strony umowy, rodzaj powierzanej pracy (stanowisko) oraz czynniki takie jak:
– wymiar czasu pracy,
– czas obowiązywania i rodzaj umowy (na okres próbny, czas określony, lub nieokreślony),
– miejsce wykonywania pracy,
– wynagrodzenie,
– termin rozpoczęcia pracy.

Czym wobec tego jest i co zawiera umowa przedwstępna o pracę? W jakim celu oraz w jaki sposób zabezpiecza interesy obu stron?
Przedwstępna umowa o pracę jest zobowiązaniem obu stron – pracodawcy i pracownika, do zawarcia umowy o pracę w przyszłości.

Przedwstępna umowa o pracę powinna zawierać co najmniej istotne elementy umowy przyrzeczonej, czyli umowy o pracę, która ma być zawarta w przyszłości, takie jak:
– strony umowy
– miejsce i rodzaj wykonywanej pracy
– wymiar czasu pracy
– wysokość wynagrodzenia

Umowa przedwstępna o pracę powinna zawierać również określenie terminu, w którym ma być zawarta umowa przyrzeczona.
W przypadku braku jasno określonego terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, powinna być ona zawarta w terminie wskazanym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej.

Co wtedy, jeśli obie strony posiadają takie uprawnienie? Liczy się fakt, która ze stron uprawnionych do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej, pierwsza złożyła stosowne oświadczenie.
Czas, w którym można wystąpić z żądaniem zawarcia umowy przyrzeczonej jest określony i nie powinien przekraczać jednego roku. Po tym okresie uprawnienie do wystąpienia z żądaniem wygasa.

Wprawdzie kodeks pracy nie przewiduje konieczności zawierania przedwstępnej umowy o pracę, ani nie określa sposobu jej zawierania, czy treści, ale stanowi wyraźnie – w sprawach między stronami nie uregulowanych przepisami prawa pracy, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, o ile nie stoją one w sprzeczności z przepisami prawa pracy.

praca laptop

Umowę przedwstępną od właściwej umowy o pracę różni fakt, że umowa przedwstępna o pracę może zostać zawarta ustnie. tym niemniej zwykle strony i tak decydują się zachować formę pisemną dla celów dowodowych. Może to mieć niezwykle istotne znaczenie w dochodzeniu przez strony swoich praw przed sądem.

W przypadku niedotrzymania przyrzeczenia z umowy przedwstępnej i nie zawarcia właściwej umowy o pracę, strona, która jest w takiej sytuacji poszkodowana, może ubiegać się o odszkodowanie.
Stosowny zapis o odszkodowaniu, okolicznościach wypłaty oraz jego wysokości, powinien również znaleźć się w spisanej umowie przedwstępnej o pracę.

W jakich przypadkach zawiera się umowę przedwstępną o pracę?

Przykładem może być sytuacja, kiedy zakład pracy jest w budowie, ale już prowadzi rekrutację, aby praca z pełną załogą rozpoczęła się jak najwcześniej. Zabezpieczone są wtedy prawa pracownika, który może liczyć na to, że za jakiś określony czas, będzie miał umowę o pracę, ale również prawa pracodawcy.

Przyszły szef nie musi się martwić, że niedoszły pracownik lekkomyślnie podchodząc do tematu, mimo zagwarantowanego stanowiska, będzie szukał pracy gdzieś indziej i podejmie ją wcześniej.
Jest to również interesujące rozwiązanie w przypadku prac sezonowych, kiedy również rekrutuje się załogę niejednokrotnie dużo wcześniej, aby z początkiem sezonu praca mogła ruszyć pełną parą.

Przedwstępna umowa o pracę, mimo że nie jest nowym wynalazkiem, niezwykłą popularność zyskuje w ostatnich latach.
Rynek pracownika staje się coraz trudniejszy. Emigracja na zachód i północ Europy sprawia, że o dobrego pracownika, który nie żąda wygórowanych stawek za pracę jest naprawdę niełatwo.

umowa przedwstępna

Dlatego właśnie przyszli pracodawcy zawierają przedwstępne umowy o pracę, chroniąc swoje interesy, ale też zapewniając na piśmie przyszłego pracownika nie tylko o tym, ze w ogóle będzie pracował, ale też o podstawowych warunkach przewidzianych dla przyszłej, przyrzeczonej umowy o pracę.
Warunki szczególnie drażliwe, to jak nie trudno się domyślić, przede wszystkim wynagrodzenie i wymiar czasu pracy.

Czy warunki, które określono w przedwstępnej umowie o pracę mogą ulec zmianie przy zawieraniu umowy przyrzeczonej? Oczywiście tak, aczkolwiek wymagana jest do tego zgoda obu stron. Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, kiedy na przykład pracodawca przyrzeka atrakcyjne wynagrodzenie, pracownik decyduje się poczekać, a tymczasem podczas podpisywania umowy wynagrodzenie ulega zmianie.
Działa to w obie strony, więc pracownik, który przyrzekła podjęcie pracy w pełnym wymiarze, nie może nagle zmienić zdania i przejść na pół etatu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here