umowa na czas nieokreślony

Umowa zlecenie to jedna z najczęściej spotykanych form zatrudnienia. Często niestety może ona okazać się niekorzystna dla zatrudnionego pracownika z wielu względów. Nie może ona mieć cech umowy o pracę, gdyż jest umową cywilnoprawną.

Umowa zlecenie zawierana na czas nieokreślony ma też swoje zalety, ponieważ zazwyczaj umożliwia pracownikowi dużą swobodę i samodzielność w zakresie organizowania pracy, nie posiada określonego godzinowego wymiaru pracy, charakteryzuje ją brak kierownictwa ze strony zlecającego pracę, a także najczęściej pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy w placówce firmy.

Wszystko to sprawia że pracownik podchodzi do zlecenia ze sporym dystansem, bez zbędnego obciążenia psychicznego i napiętych terminów. Umowa zlecenie jest przede wszystkim bardzo korzystna dla przedsiębiorcy, ponieważ nie regulują jej przepisy prawa pracy, co również pracodawcy daje ogromną swobodę. Jednocześnie zleceniobiorca przed zatrudnieniem powinien być świadomy tego, że nie ma prawa do korzystania z płatnych urlopów, nie przysługuje mu prawo do zwolnienia chorobowego a także nie musi mieć zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

W sytuacji zawierania umowy zlecenia najczęściej obowiązuje stawka godzinowa i nie może być ona niższa niż minimalna aktualnie obowiązująca kwota, która obecnie wynosi trzynaście złotych. Od wynagrodzenia zleceniobiorcy zawsze pobiera się podatek dochodowy, a w niektórych przypadkach również składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne. Zwolnienie od składek przysługuje jedynie osobom uczącym się, studiującym, które nie ukończyły dwudziestego szóstego roku życia.

Tego typu umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać zerwana w dowolnym momencie, w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Umowę może wypowiedzieć zarówno strona zlecająca pracę, jak i zleceniobiorca. Według przepisów prawa zakończenie współpracy nie musi być w żaden sposób uzasadnione.

umowa zlecenie na

Warto pamiętać iż w przypadku gdy umowa zlecenie na czas nieokreślony zostaje rozwiązana, to zleceniodawca nie ma obowiązku wystawienia dokumentu potwierdzającego wykonanie zlecenia, tak jak jest to w przypadku umów o pracę, gdzie po rozwiązaniu umowy pracownik otrzymuje świadectwo pracy. Świadectwo pracy może okazać się bardzo przydatne podczas odbywania rozmów kwalifikacyjnych w czasie starania się o nowe stanowisko pracy.

Zazwyczaj umowę zlecenie na czas określony zawiera się doraźnie, zleceniodawca powierza wykonawcy zadanie, które należy wykonać jednorazowo, a w sytuacji gdy czynność ta ma charakter powtarzalny umowę należy wówczas zawrzeć na czas nieokreślony. Taka forma zatrudnienia jest idealnym rozwiązaniem w przypadku uczniów, studentów czy też pracowników sezonowych. Niestety w przypadku kobiet ciężarnych, które pracują na warunkach umowy zlecenia należy pamiętać że nie mają one zagwarantowanych ustawowo żadnych praw wynikających z faktu bycia w ciąży, mogą one liczyć jedynie na dobrą wolę swojego pracodawcy.

Zasiłek macierzyński przysługuje kobietom tylko w sytuacji gdy składki chorobowe były regularnie odprowadzane. Gdy w trakcie trwania ciąży umowa zlecenia wygasa, zasiłek macierzyński nie przysługuje przyszłej matce. Często umowa zlecenie zawierana jest w miejsce umowy stosunku pracy tylko w celu obniżenia kosztów zatrudnienia konkretnego pracownika, należy pamiętać iż takie postępowanie jest karane.

umowa zlecenie na czas nieokreślony

Poszukując stałej, dobrze płatnej pracy warto jednak starać się o zatrudnienie które gwarantuje umowę o pracę, w pełnym wymiarze godzin, na czas określony bądź nieokreślony, gdyż pracownikowi przysługuje wówczas płatny urlop, płatne zwolnienie chorobowe, oraz wszelkie pozostałe świadczenia, a w przypadku rozwiązania umowy musi być zachowany wskazany w umowie okres wypowiedzenia.

Najkorzystniejsza dla pracownika jest oczywiście umowa na czas nieokreślony, ponieważ w takim przypadku okres ewentualnego wypowiedzenia uzależniony jest od stażu pracy, ten typ umowy daje gwarancje stabilności zatrudnienia, pozwala korzystać z wielu przywilejów pracowniczych, a pracodawca chcący wypowiedzieć umowę musi ją szczegółowo uzasadnić.

Podsumowując umowa zlecenie jest zazwyczaj bardzo niepewnym źródłem dochodu, nie gwarantuje ona żadnych świadczeń z tytułu wykonywania pracy, dlatego najlepiej w miarę możliwości traktować taką pracę jako zajęcie dodatkowe, sezonowe bądź dorywcze, gdyż dochód z takiej pracy nie będzie zbyt wysoki. zwykle wynagrodzenie uzależnione jest od ilości wypracowanych godzin.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here