Sposób na pewną inwestycję

Zasobność portfela sprzyja inwestycjom. Jednak cel nie zawsze jest oczywisty. Lokaty bankowe zmagają się z inflacją i ich opłacalność jest problematyczna. Jak zatem ulokować walory? Polecanym sposobem z gatunku inwestycji dynamicznych jest zakup dobrze zapowiadającej się firmy. Przejęcia firm, to coś naturalnego w naszej rzeczywistości gospodarczej.

Co to jest przejęcie firmy?

Tak w realiach finansowych nazywa się transakcję pomiędzy stronami, której przedmiotem jest majątek zwykle czynnego podmiotu gospodarczego. Inwestorem może być jednostka lub grupa kapitałowa.

Innym modelem przejęcia jest wchłonięcie jednej z firm przez inna w ramach tej samej struktury finansowo-organiizacyjnej. Inkorporacji dokonuje się czasem po okresie przejściowym przystosowującym obie organizacje do wzajemnych uwarunkowań. W takich transakcjach mają zastosowanie tak zwane ceny transferowe. Stosowane są pomiędzy podmiotami zależnymi tej samej grupy kapitałowej.

Ceny wewnętrzne

Ceny transferowe stosowane w obrotach podmiotów zależnych mogą pozwolić zaistnieć oszczędnościom. Mniejsze koszty transakcji są realizowane w obszarze rozliczeń podatkowych. Dzięki stosowaniu cen transferowych uśrednienie kwot pozwala zatrzymać do kilku procent kwoty należnej, co w zależności od skali daje sumy godne uwagi.

Określenie celu

Poszukiwania celów inwestycyjnych zachodzi w oparciu o politykę wewnętrzną grupy kapitałowej. Przejęcia firm możliwe są wtedy po spełnieniu warunków ustalonych przez zarząd konsorcjum inwestorów. Mogą to być obwarowania branżowe lub dotyczące wielkości przejmowanej firmy.

Punktem krytycznym analizy powinno być badanie rynku w odniesieniu do konkurencyjności oraz wstępny raport dla UOKiK, który musi jasno wykazać brak podstaw do wszczęcia procedury antymonopolowej.

Kryteria transakcji

Podczas przejęcia firmy określa się wcześniej kryteria dokonywania transakcji, która nie dojdzie do skutku bez spełnienia założonych ram.

Wstępne badanie

Czas, kiedy będzie miała zastosowanie cena transferowa, poprzedza wstępna praca nad szacowaniem wartości przejmowanego podmiotu oraz przygotowanie listu intencyjnego do drugiej strony z pierwszą ofertą o nieformalnym charakterze. W praktyce oznacza to, że oferta nie ma mocy wiążącej.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here