komornik a umowa zlecenie

Wiele osób poszukuje odpowiedzi na pytanie o to, czy komornik może zająć całość wypłaty za wykonaną pracę w przypadku, gdy wykonywana jest ona w oparciu o umowę cywilno-prawną. Drugą stroną tego samego pytania, która być może nie wydaje się oczywista, jest to czy komornik, dokonujący egzekucji w zakładzie pracy, może dokonać zajęcia środków przeznaczonych na wypłaty dla pracowników pracujących na umowę zlecenie, czy umowę o dzieło.
Odpowiedź na te pytania nie jest jednoznaczna. I tak, i nie.

Podstawą prawną dla dokonania przez komornika zajęcia wynagrodzenia za wykonana pracę są odpowiednie rozporządzenia Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego. Przepisy Prawa Pracy, dotyczące zajęcia dochodów przez komornika, definiowane są z kolei przez właściwe zapisy Kodeksu Pracy.

Komornik a umowa o pracę

Według ustawodawcy, dochód z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nie może być w całości zajęty przez komornika. Zgodnie z przepisami, komornik może zająć maksymalnie pięćdziesiąt procent wynagrodzenia, a w przypadku zajęcia z tytułu należności alimentacyjnych – sześćdziesiąt procent. Kodeks pracy definiuje również kwotę wolną od zajęć komorniczych, to znaczy kwotę, która nie może zostać zajęta, niezależnie od wysokości wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

Kwota wolna od zajęć komorniczych w przypadku osób zatrudnionych na pełny etat wynosi równowartość wynagrodzenia minimalnego, czyli w tym momencie około 1530 złotych netto. Jest to tak zwana kwota, którą komornik zgodnie z prawem musi pozostawić osobie podlegającej zajęciu mienia na przeżycie i nie może być w żadnym wypadku legalnie zajęta. W przypadku osób zatrudnionych na niepełny etat, limity kwot jakie mogą podlegać zajęciu komorniczemu są proporcjonalnie mniejsze, tak więc, na przykład, gdy pracownik zatrudniony jest na pół etatu, kwota wolna od zajęć komorniczych wynosi 765 złotych.

Komornik a umowa zlecenie, umowa o dzieło i umowa o współpracy

W kontekście regulacji dotyczących zajęć komorniczych wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy w oparciu o umowę o pracę pojawia się pytanie: Co w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest na pospolitej śmieciówce – umowie cywilno-prawnej, takiej jak umowa zlecenie, umowa o dzieło, czy umowa o współpracy.

umowa zlecenie

To pytanie jest tym bardziej ważne, że jak pokazują badania Głównego Urzędu Statystycznego, ponad osiemdziesiąt procent pracy wykonywanej w Polsce, wykonywanej jest na podstawie umowy cywilno-prawnej. Dane statystyczne pokazują również, że dla wielu osób, praca wykonywana na podstawie tego rodzaju umów, jest jedynym źródłem utrzymania. Wielu pracodawców w ogóle nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.

Akty prawne, regulujące kwestie związane z pracą na podstawie umów, czyli, wspomniane wcześniej: Kodeks Cywilny i Kodeks Postępowania Cywilnego w ogóle nie regulują tej kwestii, co za tym idzie, zajęciu komorniczemu może podlegać nawet całość wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Na szczęście istnieje swego rodzaju nieścisłość prawna, zwyczajowo interpretowana na korzyść osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych. W przypadku, gdy praca wykonywana na podstawie umowy zlecenie, czy podobnej, stanowi jedyne źródło utrzymania osoby, której mienie podlega zajęciu komorniczemu, umowa ta traktowana jest przez Kodeks Pracy na równi z umową o pracę.

W związku z tym zastosowanie mają tutaj również minimalne, procentowe kwoty, które mogą zostać zajęte, jak też kwota wolna od zajęć komorniczych. W takim przypadku, ilość godzin, przepracowanych w danym miesiącu traktowana jest jako część etatu i w ten sposób obliczana jest kwota, której komornik nie może zająć. Oczywiście nigdy nie przekroczy ona kwoty wynagrodzenia minimalnego.

komornik w pracy

Oprócz tego, żeby wynagrodzenie z tytułu wykonania zlecenia było bezpieczne, praca musi być wykonywana w sposób ciągły. Wynagrodzenia z tytułu jednorazowych zleceń, mogą być zajęte w całości. Wymogiem, który należy spełnić, aby zabezpieczyć się przed zajęciem całości wynagrodzenia, jest wystosowanie do komornika pisma, z informacją o tym, że pobierane wynagrodzenie jest jedynym źródłem utrzymania, a praca wykonywana jest w sposób ciągły.

Co w sytuacji, gdy komornik zajmuje mienie należące do zakładu, w którym wykonywana jest praca w oparciu o umowy cywilno-prawne? W tym przypadku, tak samo jak w poprzednim działa wyjątek prawny, który pozwala potraktować tego rodzaju pracę,o ile wykonywana jest stale i stanowi jedyne źródło utrzymania, tak samo jakby była wykonywana na podstawie umowy o pracę. Również w tym wypadku, należy poinformować pisemnie komornika o zaistnieniu takiej sytuacji.

[Głosów:3    Średnia:2/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here