Praktycznie o leasingu

Do zawarcia umowy leasingowej dochodzi między dwoma podmiotami: leasingodawcą (zwanym także finansującym) oraz leasingobiorcą (zwanym także korzystającym). Ponadto przy transakcjach leasingowych uczestniczy także trzeci podmiot gospodarczy, czyli zbywca, który wytwarza przedmiot, importuje go lub dostarcza. Podstawą umowy leasingu jest nabycie przez leasingodawcę przedmiotu od zbywcy, a następnie przekazanie go leasingobiorcy do używania oraz pobierania z niego pożytków.

Leasingodawcą może być każdy kto zgłosi swoją działalność do stosownego rejestru. Obecnie w większości przypadków tę funkcję pełnią wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się wyłącznie leasingiem. Są to różnego rodzaju instytucje finansowe lub specjalnie powołane oddziały banków, które nie mają większych trudności z pozyskaniem gotówki. Teoretycznie rolę leasingodawcy mógłby odgrywać wytwórca przedmiotu lub firmy zajmujące się sprzedażą danej rzeczy, jednak w praktyce finansowaniem zajmują się głównie podmioty do tego przystosowane.

O ile leasingodawca powinien być przedsiębiorcą, o tyle leasingobiorca nie jest zobowiązany do nabycia przedmiotu leasingu tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej. Taką funkcję może spełniać każdy: przedsiębiorstwa prywatne, spółki, organy państwowe lub osoba fizyczna: http://pamietnikwindykatora.pl/leasing-samochodowy-standardowy-konsumencki-odnawialny/. Oczywiście w praktyce związanej głównie z regulacjami cywilnoprawnymi i podatkowymi, korzystającymi są najczęściej przedsiębiorcy.

Ostatnim, jednak nie mniej ważnym podmiotem transakcji leasingowych jest zbywca, od którego finansujący nabywa przedmiot leasingu, a następnie udostępnia go korzystającemu. Trzeba zaznaczyć, że to leasingobiorca dokonuje wyboru dostawcy i środków trwałych, które chce otrzymać w użytkowanie, ponosząc za to pełną odpowiedzialność.

W ramach umowy finansujący dokonuje cesji na rzecz korzystającego, czyli innymi słowy przekazuje on swoje prawa m. in. do gwarancji przedmiotu, dzięki czemu finansujący jest zwolniony od odpowiedzialności za przedmiot, a korzystający, w razie problemów z daną rzeczą, musi dochodzić swoich praw u zbywcy.

Jak pokazuje praktyka nierzadko firmy leasingowe współpracują ze zbywcami. Ma to miejsce np. w przypadku sprzedaży samochodów osobowych. Podobnie jak w przypadku kredytów samochodowych w bankach samochodowych, przedsiębiorstwa takie jak Volkswagen czy Toyota posiadają swoje firmy leasingowe i oczywistym jest, że klientom potrzebującym samochodów w leasingu zaoferują w pierwszej kolejności usługi swojej firmy. Korzyścią finansującego jest z pewnością większa ilość klientów, a dla zbywcy poszerzenie oferty sprzedaży.

[Głosów:4    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here