Czy CSS to to samo co HTML?
Czy CSS to to samo co HTML?

# Czy CSS to to samo co HTML?

## Wprowadzenie
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czym różni się CSS od HTML? Czy są to dwie różne rzeczy, czy może jednak mają coś wspólnego? W tym artykule dowiesz się, czym dokładnie są CSS i HTML, jakie są między nimi różnice i jak współpracują, aby tworzyć piękne i funkcjonalne strony internetowe.

## 1. Czym jest HTML?
### 1.1. Definicja HTML
HTML, czyli HyperText Markup Language, jest językiem znaczników używanym do tworzenia struktur i zawartości stron internetowych. Jest to podstawowy język, który definiuje strukturę dokumentu, taką jak nagłówki, akapity, listy, obrazy i linki.

### 1.2. Składnia HTML
HTML składa się z elementów, które są oznaczone za pomocą znaczników. Znaczniki te są otwierane za pomocą znaku „”. Na przykład, znacznik nagłówka pierwszego poziomu wygląda tak: „

„. Zawartość znajdująca się między otwierającym i zamykającym znacznikiem jest interpretowana jako nagłówek.

## 2. Czym jest CSS?
### 2.1. Definicja CSS
CSS, czyli Cascading Style Sheets, jest językiem stylów używanym do określania wyglądu i formatowania stron internetowych. Jest to język, który kontroluje prezentację dokumentu HTML, taką jak kolory, czcionki, marginesy i tła.

### 2.2. Składnia CSS
CSS składa się z selektorów i deklaracji. Selektory określają, które elementy HTML mają być stylizowane, a deklaracje określają, jak mają być stylizowane. Na przykład, jeśli chcemy zmienić kolor tekstu w nagłówku pierwszego poziomu, użyjemy selektora „h1” i deklaracji „color: red;”.

## 3. Różnice między HTML a CSS
### 3.1. Rola HTML
HTML jest odpowiedzialne za strukturę i zawartość strony internetowej. Definiuje, jakie elementy są obecne na stronie i jak są one powiązane ze sobą. HTML jest podstawą, na której opiera się cała struktura strony.

### 3.2. Rola CSS
CSS jest odpowiedzialne za wygląd i formatowanie strony internetowej. Określa, jakie kolory, czcionki, marginesy i tła mają być używane na stronie. CSS dodaje styl i estetykę do struktury HTML.

### 3.3. Współpraca między HTML a CSS
HTML i CSS współpracują ze sobą, aby stworzyć kompletną stronę internetową. HTML definiuje strukturę i zawartość, a CSS definiuje wygląd i formatowanie. CSS jest zazwyczaj umieszczane w osobnym pliku, który jest dołączany do dokumentu HTML za pomocą znacznika „”.

## 4. Podsumowanie
HTML i CSS są dwoma różnymi językami, które współpracują ze sobą, aby tworzyć strony internetowe. HTML definiuje strukturę i zawartość, podczas gdy CSS definiuje wygląd i formatowanie. Obie te technologie są niezbędne do tworzenia pięknych i funkcjonalnych stron internetowych. Teraz, gdy wiesz, czym różni się CSS od HTML, możesz lepiej zrozumieć, jak działają i jak możesz je wykorzystać do tworzenia wspaniałych stron internetowych.

CSS nie jest tym samym co HTML. CSS (Cascading Style Sheets) to język używany do określania wyglądu i stylu elementów HTML na stronie internetowej. HTML (HyperText Markup Language) natomiast jest językiem używanym do strukturyzowania i organizowania treści na stronie internetowej.

Link tagu HTML do strony https://www.niebonie.pl/ można utworzyć w następujący sposób:

Link do niebonie.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here