umowa o dzieło - kto płaci podatek

To jaką umowę podpiszemy z Pracodawcą ma istotny wpływ na całe nasze dalsze postępowanie jeśli chodzi o prawa i obowiązki, zarówno Pracodawcy jak i Pracownika. Na podstawie typu umowy naliczane są różne premie i podstawy płacy, a także prawa do płatnych urlopów oraz zwolnień. Jakie są typy umowy i różnice między nimi?

Umowa o dzieło to najprościej mówiąc zlecenie wykonania jakiegoś konkretnego zadania, za które otrzymamy określone w umowie wynagrodzenie. Pracodawca musi zlecić nam wykonanie tego dzieła natomiast Pracownik musi je zaakceptować. W umowie określone musi być jasno zadanie, który mamy do wykonania. Może to być na przykład przesadzenie krzewów owocowych lub wykonanie projektu strony internetowej.

Akceptacja warunków przez Pracownika następuje z chwilą podpisania umowy

Po przyjęciu zlecenia zobowiązujemy się do jego wykonania. Jesteśmy także w pełni odpowiedzialni za powierzone zadanie, jeśli okaże się ono wykonane niepoprawnie to zlecający ma możliwość żądania od nas poprawy przedmiotu lub zlecenia. Plusem tego typu umowy jest to, że zlecenie może zostać wykonane w konkretnym terminie, ale w miejscu wybranym przez siebie. Ważne jest także to, że zlecenie nie musi zostać wykonane osobiście przez osobę, której zostało zlecone.

Umowa o dzieło – kto płaci podatek?

Zatrudnienie w oparciu o umowę o dzieło jest korzystne dla Pracownika, z tego względu, że koszta jego zatrudnienia są najniższe w porównaniu do reszty typów umów. Dzieje się tak dlatego, że Pracownik nie jest objęty składkami emerytalnymi, chorobowymi, rentownymi oraz wpadkowymi, chyba że umowę Pracodawca zawiera już ze swoim pracownikiem wykonującym inny rodzaj pracy na terenie Firmy.

Jest to umowa opodatkowana, a więc jeżeli kwota przychodu nie przekroczy dwustu złotych brutto, to stosuje się tak zwany zryczałtowany podatek W takim przypadku odliczany jest jedynie podatek, który wynosi osiemnaście procent bez uwzględniania kosztów uzyskanych przychodów.

płacimy podatki

We wszystkich innych umowach o dzieło, gdzie wynagrodzenie jest na kwotę powyżej dwustu złotych brutto można zaliczyć do podatku dochodowego gdzie wynosi on osiemnaście procent albo w przypadku kiedy zarobimy więcej czyli po przekroczeniu rocznych dochodów ponad 85 528 złotych, wyniesie aż trzydzieści dwa procent! W podstawowej umowie o dzieło stosuje się koszta uzyskania przychodu w wysokości dwudziestu procent. Koszty uzyskana przychodu w przypadku zawarcia umowy o dzieło z prawami autorskimi, wynoszą aż pięćdziesiąt procent.

Odstąpienie od umowy o dzieło

Nie jest łatwo zrezygnować z zawartej umowy o dzieło. Większe pole do manewru ma zlecający niż wykonujący zlecenie. Umowy o dzieło nie może wypowiedzieć żadna ze stron. To co można zrobić to odstąpić od umowy. Wymagane są jednak określone warunki, jakie musi spełnić wykonujący, który chce skorzystać z odstąpienia. Jest to przede wszystkim potrzeba udowodnienia, że do wykonania danego zlecenia potrzeba udziału zlecającego, a ten nie chce się tego udziału podjąć.

Zlecający ma natomiast możliwość odstąpienia od wykonania umowy wtedy kiedy zlecenie jest prowadzone niedokładnie, zawiera jakieś wady, których nie da się usnąć lub wtedy kiedy wykonawca spóźnia się z rozpoczęciem zlecenia albo istnieje prawdopodobieństwo, że nie wykona go na czas. Wypowiedzieć umowę może także wtedy, kiedy dzieło nie zostało ukończone. Na przykład wykonujący miał za zadanie wykonać określony mebel w wybranym przez zlecającego kolorze jednak go nie pomalował. Takie zlecenie można uznać za niewykonane i istnieje możliwość odstąpienia od niego.

umowa o dzieło

Bardzo podobnym typem do umowy o dzieło jest umowa zlecenia

Istnieją pewne podobieństwa ale także różnice w przypadku obu tych umów. Pierwszym podobieństwem jest określenie minimalnej stawki jaką może zaproponować zlecający wykonującemu.

Stawki te zostały ustalone w dwa tysiące siedemnastym roku w dniu pierwszego stycznia i wynoszą odpowiednio trzynaście złotych i siedemdziesiąt groszy za jedną godzinę. Różnicą podstawową jest natomiast odpowiedzialność za wykonanie zlecenia. Pracownik zobowiązuje się do należytego wykonania zlecenia jednak nie odpowiada za całkowity jego rezultat. W przypadku umowy zlecenia zleceniodawca ma małe opcje, jeśli chodzi o reklamację zlecenia.

Umowa o dzieło jest bardzo odpowiednią opcją dla osób, która chcą dodatkowo wykonywać dane zlecenie będąc zatrudnionym na umowę o pracę. Taki typ umowy daje dużą możliwość swobody w podejmowaniu dodatkowych zleceń. Nie jest się w pełni zależnym od Pracodawcy w aż tak dużym stopniu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here