Strefy bezpieczeństwa a wyposażenie – jak reguluje to ATEX?

Zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU obszar potencjalnie niebezpieczny to przestrzeń, w której atmosfera może stać się wybuchowa ze względu na lokalne lub operacyjne warunki. Atmosferę wybuchową definiuje się jako mieszaninę tlenu z substancjami łatwopalnymi w postaci gazów, oparów, mgieł lub pyłów, których zapłon może powodować obrażenia u ludzi lub wpływać negatywnie na środowisko.

Ocena bezpieczeństwa stref 

Dyrektywa ATEX 137 reguluje podział miejsc potencjalnie zawierających atmosferę wybuchową na strefy o indywidualnym ryzyku. Natomiast dyrektywa ATEX 95 dotyczy klasyfikacji urządzeń w grupach i kategoriach. Ta kombinacja służy do ustalenia, jakie grupy urządzeń mogą być bezpiecznie używane w konkretnej strefie. Klasyfikacja obszarów opiera się na częstotliwości i czasie występowania atmosfery wybuchowej, w której bierze się pod uwagę stężenie gazów, oparów i mgieł i pyłów.   

I choć w niektórych przypadkach niezwykle łatwo jest ocenić, w której strefie bezpieczeństwa działa konkretne przedsiębiorstwo, to jednak zdefiniowanie mniej oczywistych placówek, takich jak np. zakład produkujący zabawki,  może być już problematyczne.  

Należy pamiętać o tym, że spełnienie norm ATEX nie jest procesem, który ma służyć jedynie otrzymaniu zgody na działalność. ATEX w rzeczywisty sposób wpływa na bezpieczeństwo w firmie, dlatego jeśli chcesz mieć pewność, że w Twoim przedsiębiorstwie przestrzega się najważniejszych norm, zajrzyj na naszą stronę: https://www.bureauveritas.pl/services+sheet/bezpieczenstwo+wybuchowe+%28atex%29+i+bezpieczenstwo+pozarowe

Jakiego sprzętu należy używać w danym środowisku? 

Dyrektywa ATEX 95 definiuje grupy urządzeń i kategorie wyposażenia dla różnych obszarów ryzyka. Pierwsza z nich dotyczy sprzętu stosowanego w podziemnych częściach kopalni i ich instalacjach powierzchniowych, które mogą być zagrożone przez pył gazowy. Z kolei druga określa sprzęt przeznaczony do użytku w innych obszarach zagrożonych wybuchem. Grupy podzielone są na kategorie wyposażenia zgodnie z częstotliwością występowania atmosfery wybuchowej. 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here