wtorek, Wrzesień 29, 2020
umowa zlecenie na macierzyńskim
Wykonywanie pracy w ramach danego zakładu pracy wiąże się nie tylko z obowiązkami, ale także licznymi uprawnieniami. I tak każda kobieta, która zajdzie w ciążę w trakcie trwania stosunku pracy, może liczyć na pomoc ze strony pracodawcy. Jest to niezwykle istotne, ponieważ musi ona dysponować środkami niezbędnymi do zagwarantowania odpowiednich warunków bytowych swojemu dziecku. Niestety, to, jak szerokie uprawnienia...
umowa o dzieło między osobami fizycznymi
Współpraca na zasadach partnerskich pomiędzy dwoma osobami, które nie mają własnej działalności gospodarczej, przeważnie regulowana jest w formie ustnej. Wynika to z faktu, że do takiej kooperacji dochodzi najczęściej wtedy, gdy konieczne jest błyskawiczne wykonanie danej pracy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że obecnie coraz więcej osób decyduje się jednak utrwalić najistotniejsze postanowienia umowy na papierze. W takiej sytuacji...
umowa zlecenie bez wynagrodzenia
Obowiązujące w Polsce przepisy konstytucji nakładają na każdego pracodawcę obowiązek wypłaty wynagrodzenia. Jest to niezwykle istotna regulacja, która zabezpiecza pracowników przed koniecznością wykonywania nieodpłatnych czynności na rzecz zakładu pracy. Trzeba przyznać, że przepisy tego typu w wielu wypadkach są korzystne dla ludzi, których przymusowa sytuacja mogłaby być wykorzystywana przez nieuczciwych kontrahentów. Należy jednak pamiętać, że takie restrykcje nie sprawdzają się...
na stanowisku pracy
Podejmując pracę oraz przeglądając naprawdę odległe zakątki Internetu, możesz natknąć się na bardzo różne, czasem dziwne umowy, które z reguły pracodawca wybiera tak, by były najbardziej korzystne dla niego, a nie dla pracownika. Podpisując każdą umowę, musimy mieć świadomość, że jest ona wiążąca, a jej nieznajomość, w przypadku nie zapoznania się z dokumentem lub niedostateczna wiedza nie jest przesłanką do...
umowa o pracę
Założenie własnego biznesu nie jest zbyt trudne. Wystarczy odrobina dobrej woli i determinacji, aby po kilku minutach uzyskać status przedsiębiorcy. Należy jednak zdawać sobie sprawę z kilku kwestii. Przede wszystkim należy tą decyzję dobrze przemyśleć. Bycie przedsiębiorcą to nie tylko uprawnienia, ale również obowiązki. I tak każdy właściciel firmy zobligowany jest do comiesięcznego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne....
emeryci
Osobom czynnym zawodowo na ogół znane są prawa i obowiązki wynikające z umowy o pracę oraz umowy zlecenia. Mimo to te dwa rodzaje umów często są ze sobą mylone a podstawy prawne ich funkcjonowania i zasady rozliczania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nie do końca jasne. Wydaje się ze najwięcej wątpliwości budzi umowa zlecenie dla emeryta - należy od niej...
umowa o dzieło - kto płaci podatek
To jaką umowę podpiszemy z Pracodawcą ma istotny wpływ na całe nasze dalsze postępowanie jeśli chodzi o prawa i obowiązki, zarówno Pracodawcy jak i Pracownika. Na podstawie typu umowy naliczane są różne premie i podstawy płacy, a także prawa do płatnych urlopów oraz zwolnień. Jakie są typy umowy i różnice między nimi? Umowa o dzieło to najprościej mówiąc zlecenie wykonania...
umowa przedwstępna o pracę
Umowa o pracę jest podstawowym dokumentem regulującym prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Przede wszystkim określa strony umowy, rodzaj powierzanej pracy (stanowisko) oraz czynniki takie jak: - wymiar czasu pracy, - czas obowiązywania i rodzaj umowy (na okres próbny, czas określony, lub nieokreślony), - miejsce wykonywania pracy, - wynagrodzenie, - termin rozpoczęcia pracy. Czym wobec tego jest i co zawiera umowa przedwstępna o pracę? W...
pola na wsi
Powszechny system emerytalny z założenia powinien obejmować wszystkich, jednak niektórzy pracownicy korzystają z bardziej preferencyjnych warunków. Sprawia to, że ich składki nie są odprowadzane bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tytułem przykładu, mundurowi, sędziowie oraz prokuratorzy mają świadczenia emerytalne i rentowe wypłacane prosto z budżetu państwa. Na ten cel tworzona jest specjalna rezerwa, do której z roku na rok odprowadzane...
umowa o pracę na pół etatu
Koniunktura w gospodarce często przekłada się na ilość miejsc pracy oraz wysokość stopy bezrobocia. Dane takie są podawane co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny i mogą dostarczać cennych informacji. Nie każdego jednak interesuje sytuacja w kraju. Wszyscy jesteśmy w pewnym sensie indywidualistami i dbamy o własne dobro. To, że ktoś inny jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę często niewiele...

ZOBACZ TEŻ

Badanie glukozy w ciąży - dlaczego konieczne?

Badanie glukozy w ciąży – dlaczego konieczne?

Badanie glukozy w ciąży jest jednym z podstawowych badań, które jest wykonywane podczas pierwszych konsultacji u ginekologa. Wiemy przecież, że najwcześniej wykryte choroby, czy zaburzenia można z większą łatwością zniwelować lub wyleczyć. Zdrowie zarówno...
umowa o pracę

Działalność gospodarcza a umowa o pracę

Założenie własnego biznesu nie jest zbyt trudne. Wystarczy odrobina dobrej woli i determinacji, aby po kilku minutach uzyskać status przedsiębiorcy. Należy jednak zdawać sobie sprawę z kilku kwestii. Przede wszystkim należy tą decyzję dobrze...